ყავის ნიმუშის კაპინგი


მოითხოვეთ მოწოდების სერვისი
sales@karen-trade.com

მიუთითეთ ტვირთვის მოწოდების მისამართი და ადგილი,
ასევე ტვირთის რაოდენობა, ხოლო დანარჩენი მოგვანდეთ ჩვენ.

პირობების, ღირებულების და მიწოდების თვალსაზრით ჩვენ გთავაზობთ სრულ გამჭვირვალე სქემას. პარტნიორის და პროდუქციის არჩევა თქვენზეა, ჩვენი ამოცანაა ხარისხი და დროული მოწოდება.

200 lari

1 ნიმუში

300 lari

2 ნიმუში

400 lari

3 ნიმუში

რას ვსაზღვრავთ ყავის ნიმუშის კაპინგისას

ჩვენ კაპინგს ვატარებთ ნიმუშზე დაფუძნებით, რომელსაც გვიკვეთავს მომხმარებელი ხოლო ჩვენი მხრიდან ისინი ეცნობიან ყავის მოხალვის პროცესის ნიუანსებს.

ყავის ნიმუშის კაპინგის ჩატარებსი დროს ჩვენ ვხელმძღვანელობთ SCA (სპეციალისტური ყავის ასოციაციის) კაპინგ სიის საზომით. აღნიშნული მეთოდი გეხმარებათ თვქენ, შეაფასოთ სხვადასხვა მახასიათებლები, გაიგოთ ყავის გემო და არომატი.

Coffee Capping

რას ვზომავთ

 • გემო და არომატი;
 • მჟავიანობა;
 • ყავის მარცვლის ზომა;
 • ბალანსი;
 • სუფთა გემო;
 • დეფექტი;

რა არის საჭირო

 • 150 გ მოხალული ყავა;
 • კოდირეებული ნიმუში (სადაც დაფარულია მომწოდებლის ვინაობა და ნიმუშის სპეციფიკაცია);
 • წარმოშობის ქვეყანა;
 • მოხალვის ფილტრი (მოხალვის დღიდან არაუმეტეს 7 დღისა).

თქვენ ღებულობთ

ყველა მითითებულ პარამეტრზე PDF ფაილს, ნიმუშის ლაბორატორიაში მიღებიდან 3 დღეში;


არ არის Q-სერთიფიკატი ლოტისთვის


 • გემო და არომატი : ჩვენ ვატარებთ თქვენი ყავის ნიმუშის გემოსა და არომატის მახასიათებლების კვლევას. ეს გვეხმარება ჩვენ გავიგოთ ყავის გემოს კოპლექსურობა, ასევე გამოვავლინოთ მისი პოტენციალი.
 • მჟავიანობა : ჩვენ ვაანალიზებთ თქვენი ყავის ნიმუშის მჟავიანობას. აღნიშნული პარამეტრის განსაზღვრა გვეხმარება ისეთი მახასიათებლების დადგენაში როგორიცაა:თქვენი სასმელის სიახლე და გემოს სიხასხასე.
 • ყავის მარცვლის ზომა : ჩვენ ვაფასებთ თქვენი მარცვლის სიმკვრივესა და მის შეგრძენებას პირის ღრუში. რაც გვეხმარება ყავის სტრუქტურისა და გაჯერებულობის დადგენაში.
 • ბალანსი : ჩვენ ვიკვლებთ თუ რომელი გემო დაყვება თქვენს სასმელს: მჟავე, მოტკბო თუ მომწარო. კარგად დაბალანსირებულ ყავას აქვს ჰარმონიული და სასიამოვნო გემო.
 • სუფთა გემო : ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ თქვენი სასმელის სისუფთავესა და გემოს შენარჩუნებაზე. ეს გვეხმარე ჩვენ იმის დადგენაში თუ რამდენად დიდხანს რჩება ყავის არომატი, მისი დალევის შემდეგ.
 • დეფექტი : ჩვენ ასევე ვაფიქსირებთ და ვაფასებტ თქვენი ყავის ნიმუშშ დეფექტების არსებობას. რაც ხელს უწყობს მისი ხარისხისა და სტანდარტის განსაზღვრას SCA-ს მოთხოვნების შესაბამისად.
 • ნიმუში : გთხოვთ მოგვაწოდოთ 150 გ ყავის ნიმუში რათა ჩავატაროთ კაპინგი. აღნიშნული რაოდენობა საკმარისია ნიმუშის ანალიზისთვის.
 • კოდირებული ნიმუში : ობიექტური და მიუკერძოებელი შეფასების უზრუნველსაყოფად, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ნიმუში, რომელიც კოდირებულია და არ შეიცავს ინფორმაციას წარმოშობის ან მომწოდებლის შესახებ. ეს საშუალებას მოგვცემს გავამახვილოთ ყურადღება მხოლოდ მის გემოს მახასიათებლებზე.
 • წარმოშობის ქვეყანა : მიუთითეთ წარმოშობის ქვეყანა, სადაც იზრდება თქვენი ყავის ნიმუში. ეს ინფორმაცია დაგვეხმარება უკეთ გავიგოთ გეოგრაფიული მახასიათებლები და პოტენციური გავლენა თქვენი ყავის გემოსა და არომატზე.
 • მოხალვის ფილტრი : დარწმუნდით რომ თქვენი ყავის ნიმუში მოხალული იყო არაუმეტეს 7 დღისა. ეს საშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ მისი სიახლე და გემოს შენარჩუნების უნარი.
მომსახურების სერვისზე დაბრუნება