მწვანე ყავის მოწოდება,
როგორც ტომრით ასევე კონტეინერით.