ბრაზილია Genuine Cerrado 17/18 Fine Cup


გადახდა
$/კგ

მოსალოდნელია

მახასიათებლები

გეოგრაფია
სამხრეთ ამერიკა
ზომა
17/18
დამუშავება
მშრალი
პაკეტი
ჯუთის ტომარა
პაკეტის წონა კგ-ში
59
შეფასება
82
პროდუქტის კოდი
-

ბევრი

ლოტი მოსავალი შეფასება აღმწერები
0000 2023/2024 82 ციტრუსი, შოკოლადი

ქვეყანა: ბრაზილია

რეგიონი: სერადო

სიმაღლე ზღვის დონიდან: 850–1150 მეტრი

მოსავალი: ივნისი - ოქტომბერი

მიმწოდებელი: Cooxupe

სპეციფიკაცია: NY2 (6-მდე სრული დეფექტი 300 გ-ზე), წვრილი ქუდი

აღნიშნული ბრაზილიური ყავა სერადოს რეგიონიდან აღსანიშნავია არამხოლოდ მარცლის მსხვილი ზომით (ზომა 19), არამედ ნიუ–იორკის არაბიკის ბირჟის NY2–ის საუკეთესო სპეციფიკაციით –  არაუმეტეს 6 სრული დეფექტით, რომელიც მსგავსია ყავის სპეციალობის ასოციაციის (SCA) გავრცელებული კლასიფიკაციისა, მაგრამ ოდნავ განსხვავებულია 300 გრამიანი მწვანე ყავის ნიმუშისაგან, და ფაინკაფი საუკეთესო ფინჯანი ყავისაღმნიშვნელია.

 

Fine Cup (FC) არისრბილი, სუფთადაინარჩუნებსთავისგემოსმახასიათებლებსყავისგაციებისას, Good Cup (GC) უფროჩვეულებრივიფინჯანია. ასევეშესაძლებელიაშუალედურივარიანტის პოვნაც - ფაინკაფისმომზადებისზედადონე, რომელსაცეწოდებაან „good to fine cup“ ან „very good cup“.

Cooxupe

Cooxupe არის 14000 წევრიანი ყავისმწარმოებელთაკოოპერატივი, რომელიცდაფუძნებულიაგუაშუპეში, მინასგერაისში. კოოპერატივისწევრებისმიერწარმოებული ≈ 5 მილიონიტომარიდან, ≈ 4 მილიონიტომარა ექსპორტირებულია: ყოველსაათში 365/24/7 კოოპერატივიგზავნის ≈ 1,5 კონტეინერმწვანეყავას, რომელიცშედგება 95% მშრალიდა 5% გარეცხილიარაბიკისმარცვლებისგან. .

 Cooxupe -ისძირითადისაექსპორტომიმართულებებიააშშ, გერმანიადაბელგია. Cooxupe -ისმთავარიმყიდველიმსოფლიოში ჩიბოა (ჭორებისმიხედვით, ის Cooxupe -დან 1 მილიონამდეტომარასყიდულობს). დარჩენილიმილიონი ყავისტომარაბრაზილიისშიდაბაზარზეიყიდება.


Cooxupe-ისშესყიდვისსისტემასაქვსორ ეტაპიანისტრუქტურა. პირველიეტაპიმოიცავსურთიერთობისკომპლექსისგადაწყვეტასფერმერი - შემსყიდველიორგანო“. თავიდანვე შევთანხმდეთ, რომ Cooxupe-ისმიერმიღებულიმზარდირეგიონებისთანაფარდობადაახლოებითასეთია: Minas Gerais (≈ 85%), Cerrado (≈ 10%) და Mogiana (≈ 5%).

 

გასუფთავებული, დახარისხებული და ხარისხობრივად ჰომოგენიზირებული საქონელი გროვდება და ინახება ცალკეულ რეზერვუარებში, სანამ არ მოხდება ცალკეული ხარისხობრივი ნაზავის შეგროვება, შეფუთვასაექსპლუატაციო კონტეინერისათვის. თითოეული რეზერვუარის ზომა 3000 ტონაა. თითოეული რეზერვუარი თავისი ზომით მოგაგონებთ სამსართულიან სახლს.


პროცესის ყოველი ეტაპი, დაწყებული შესყიდვების სადგურზე მიღებიდან, საფუძვლიანად მოწმდება ცალკეული ლაბორატორიის მიერ, რომელიც იძლევა ერთდროულად  20 მაგიდის მუშაობის შესაძლებლობას, ყოველი მაგიდა აღჭურვილია 10 სადგურით (ჯამში  ერთდროულად 2000 ფინჯანი). ლაბორატორიის ძირითადი მიზანია: ფილტრის სისტემის მეშვეობით  წყლის მოცილება, და ყოველ მაგიდაზე ჩამოსხმის პროცესის დროს ტემპერატურის კონტროლი.