ვიეტნამ რობუსტა Grade 1 scr. 18


გადახდა
$/კგ

მოსალოდნელია

მახასიათებლები

გეოგრაფია
აზია
ზომა
18
დამუშავება
მშრალი
პაკეტი
ჯუთის ტომარა
პაკეტის წონა კგ-ში
60
შეფასება
80

ბევრი

პროდუქტის კოდი
2001
ლოტი მოსავალი შეფასება აღმწერები
2022/23 80 -